De Leckere

Privacy

De Leckere BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of om dienstverlening aan u mogelijk te maken.
De Leckere BV zal geen andere gegevens van u opslaan dan datgene wat u aan ons heeft verstrekt en wij zullen die gegevens alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
De Leckere BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De Leckere BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deleckere.nl. De Leckere BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.